Pořádáte-li nějakou akci nebo se snažíte ve firmě prosadit novou pracovní metodu, je vždy důležité zjistit, jak na výsledek Vašeho snažení nahlížejí ostatní zúčastnění. Informace, které od Vašich kolegů a účastníků získáte Vám mohou pomoci při Vašich dalších aktivitách. Zjistíte, co se lidem líbilo nebo naopak nelíbilo a můžete se zaměřit na další zlepšení Vašeho projektu a případném ošetření rizik.

Ať už informace získáte jakýmkoliv způsobem, vždy jde o tzv. zpětnou vazbu. Cílená zpětná vazba se využívá prakticky ve všech oblastech vzdělávání, při volnočasových aktivitách, při práci v týmu atd. Zpětnou vazbu můžete získat ústně, písemně nebo formou dotazníku. Pokud například chcete získat informace od úzké skupiny lidí, se kterými jste spolupracovali na nějakém projektu, není problém se sejít osobně a klady, zápory a nápady probrat “z očí do očí”. Pokud chcete získat zpětnou vazbu od účastníků nějaké větší akce, můžete zvolit například formu dotazníku.

Zpětná vazba může být pozitivní i negativní. V případě pozitivní zpětné vazby je Vaše jednání podporováno a nemáte pocit, že byste měli na svém postupu něco měnit. Naopak negativní vazba může být impulsem ke změně a zlepšení.

Zpětnou vazbu můžete dostávat ale i dávat. Sepsali jsme pro Vás pár tipů, jak docílit oboustranně kvalitní zpětné vazby.

Pokud si vyžádáte zpětnou vazbu, může se stát, že názory druhých se nesetkají s tím Vaším. Zkuste v tomto případě jednat slušně. Pokud o zpětnou vazbu požádáte, měli byste počítat se vším, tedy i s kritikou, která Vám v budoucnu může být velmi nápomocná. Pokud zpětnou vazbu dáváte, nikoho neurážejte – to není cílem. Cílem je poukázat na věci, které by bylo dobré napravit a zlepšit. Vyslechněte si názory druhých a zkuste najít společné řešení. V případě, že si zcela nerozumíte, nebojte se si vyjasnit vše, co by mohlo vést k nějakému nedorozumění. Jedině takto získáte skutečně kvalitní zpětnou vazbu.

Díky zpětné vazbě můžete zjisti, jak Vás vidí ostatní. Může pro Vás být užitečné se na sebe podívat z pohledu druhých.