Vzdělávání dospělých se v mnoha ohledech liší od vzdělávání dětí. Děti ve škole jsou pasivními pozorovateli, pouze naslouchají a přijímají informace, tak jak jim je vyučující podává. Oproti tomu dospělí mají ustálené názory a do vzdělání vnáší své životní zkušenosti. Děti se s nástupem do školy učí tomu, jak se správně učit, ale dospělí již mají zafixovaný vlastní způsob učení a ke vzdělání je vede jejich vlastní motivace.

Učitel ve studijní skupině dospělých lidí je spíše moderátor než pedagog v pravém slova smyslu. Udržuje dané téma a bere v úvahu studijní návyky a časové možnosti všech zúčastněných. Dokáže také v učebním procesu využít zkušenosti všech účastníků.

Dospělí lidé se v dnešní době věnují studiu formálnímu i neformálnímu. Zatímco formální studium je klasické studium – střední nebo vysoká škola, která je časově náročnější a obsahově obecnější, než studium neformální, kde se místo klasického několikaletého studia, věnují spíše krátkodobým vzdělávacím aktivitám, kterými mohou reagovat na aktuální potřeby ve svém osobním i pracovním životě. Jedná se o kurzy, semináře a školení pod vedením kvalifikovaných lektorů. Díky menší časové náročnosti a pružnosti těchto kurzů jsou dospělí, kteří se již věnují ve svém zaměstnání určitému odvětví, oproštěni od obecných předmětů a mohou se věnovat pouze věcem, které jsou pro ně stěžejní a které dle jejich názoru v budoucnu zaručeně využijí.

Vzdělávání dospělých může mít ještě spoustu dalších forem, které nám již nepřinesou žádný akademický titul nebo osvědčení o absolvování různých kurzů a seminářů. Je to vzdělávání, které děláme jen pro sebe, pro zábavu. Může to být něco, co pro nás v danou chvíli není úplně užitečné v naší profesi, ale je nám blízké a není nám líto investovat do studia čas.

     Ano, v dnešní době to může vypadat zvláštně – proč plýtvat naším časem, kterého máme už tak málo, na něco, z čeho možná v budoucnu nebudeme mít žádný užitek a nebudeme schopni doložit, že jsme v dané problematice skutečně sběhlí. Nicméně samostudium, které děláme pouze pro sebe, v našem volném čase – dá se říci pro zábavu – nás vytáhne ze zajetých kolejí a může nám dát více, než strohá příprava na zkoušku.