Výuka odborných předmětů

Cílem kurzu je seznámit pedagogy se současnými trendy v metodách a formách práce se žáky/studenty při výuce odborných předmětů. Pedagogičtí pracovníci pochopí specifika didaktiky odborných předmětů, seznámí se také s kurikulární reformou. Pedagogičtí pracovníci budou díky těmto poznatkům umět efektivněji organizovat výuku a využívat ve své výuce vyučovací metody, jež povedou ke zvýšení zájmu žáků/studentů o probírané téma a ke zefektivnění procesu vzdělávání.

Kurzy odborných předmětů

Vzdělávací program bude probíhat metodou semináře v délce 8 vyučovacích hodin.

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat 

Vaše jméno (vyžadováno)

Váš email (vyžadováno)

Předmět

Vaše zpráva