Asertivní komunikace

Cílem vzdělávacího programu je seznámit pedagogické pracovníky základních a středních škol s problematikou úspěšné komunikace. Na základě získaných vědomostí budou pedagogičtí pracovníci schopni úspěšně a efektivně komunikovat s ostatními pedagogy a žáky/studenty ve školách a dalšími osobami mimo školu. Znalost principů úspěšné komunikace pedagogických pracovníků povede k lepšímu pochopení mezi komunikačními partnery, ke zlepšení vztahů mezi kolegy, žáky/studenty a povede k eliminaci případných komunikačních nedorozumění.

Kurz komunikace

Po absolvování semináře budou pedagogičtí pracovníci seznámeni s/se:

• základy úspěšné komunikace, jejími druhy, cíli a významem, s efektivním a srozumitelným projevem, se zdoláváním námitek, technikou omluvy a významem neverbální komunikace,

• úspěšnou komunikací na pracovišti pedagoga, s důležitostí fungujících vztahů a spolupráce mezi pedagogy a žáky/studenty, s technikou přesného a věcného vyjadřování pro předcházení nedorozumění,

• správnou komunikací ve výuce, se správnou formou kladení a odpovídání na otázky, s řešením typických situací ve výuce, s technikou řešení nespolupráce jedince či skupiny, s metodou správného vysvětlování, s nakládáním s nepříjemnými zprávami, kritikou a pochvalou.

Vzdělávací program bude probíhat metodou semináře v délce 8 vyučovacích hodin.

 

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat 

Vaše jméno (vyžadováno)

Váš email (vyžadováno)

Předmět

Vaše zpráva