Týmová spolupráce

Cílem vzdělávacího programu je seznámit pedagogické pracovníky základních a středních škol s problematikou týmové spolupráce mezi žáky a studenty. Pedagogičtí pracovníci dovedou na základě získaných vědomostí efektivně organizovat práci ve třídě pomocí rozdělení žáků a studentů do skupin, ve kterých se žáci a studenti prakticky seznámí s probíranými tématy výuky. Dovednost pedagogických pracovníků rozdělit žáky a studenty do pracovních týmů povede k zapojení všech žáků a studentů do výuky a následná práce na přiděleném individuálním úkolu povede k lepšímu pochopení a seznámení se s výukovou látkou. Rozvoj týmové práce mezi žáky a studenty bude mít pozitivním vliv na úroveň týmové práce a sounáležitosti v rámci třídy i školy.

Týmová spolupráce kurzy

Po absolvování semináře budou pedagogičtí pracovníci seznámeni s:

• vysvětlením, výhodami a nevýhodami týmové spolupráce, s významem týmové spolupráce, s jednotlivými profily týmových rolí a s principem budování a rozvoje týmu,

• vedením týmu, s udělováním úkolů v týmu, s jednotlivými rolemi a kompetencemi členů v týmu, s technikou jak zvládat konflikty v týmu a významem pochvaly a kritiky jednotlivých členů týmu,

• efektivitou a přínosem realizace týmové spolupráce ve výuce, s podmínkami, které povedou k efektivní týmové spolupráci, s technikou správné motivace členů v týmu a s faktory, které ovlivňují jeho výkonnost, se zkušenostmi, které v dané problematice získali ostatní pedagogičtí pracovníci.

Vzdělávací program bude probíhat metodou semináře v délce 8 vyučovacích hodin.

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat 

Vaše jméno (vyžadováno)

Váš email (vyžadováno)

Předmět

Vaše zpráva