Syndrom vyhoření

Cílem vzdělávacího programu je seznámit pedagogické pracovníky základních a středních škol s problematikou syndromu vyhoření u pedagogů. Pedagogičtí pracovníci dovedou na základě získaných vědomostí rozpoznat příčiny vzniku syndromu vyhoření a dokážou mu efektivně předcházet. Jelikož patří pedagogičtí pracovníci do rizikové skupiny ohrožené syndromem vyhoření, znalost prevence a zvládání zátěžových situací pozitivně přispěje k jejich duševní hygieně.

Prevence syndromu vyhoření

Po absolvování semináře budou jeho účastníci seznámeni s:
• významem syndromu vyhoření, jednotlivými pojmy, příčinami jeho vzniku a vlivem na osobnost pedagoga, s průběhem vyhoření,

• prevencí předcházení syndromu vyhoření, s typy a zvládáním zátěžových situací, s možnostmi pomoci a léčby, se strategií zvládání stresu při práci pedagoga a s preventivním nácvikem chování a prožívání.

Vzdělávací program probíhá formou semináře v délce 8 vyučovacích hodin.

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat 

Vaše jméno (vyžadováno)

Váš email (vyžadováno)

Předmět

Vaše zpráva