Zatím neexistuje přesná shoda o tom, co koučink je. Nicméně téma koučinku je v dnešní době velmi probíranou záležitostí, a proto si pod tímto pojmem dokážeme každý něco představit. Obecně lze říci, že proces koučinku pomáhá podniknout kroky za účelem dosažení úspěchu.  

V případě, že se rozhodnete svěřit do rukou kouče, měli byste si promyslet, jaká forma koučinku je pro Vás ta pravá. Vyhovuje Vám více individuální přístup nebo se chcete se svým koučem scházet ve větší skupině?

Individuální koučink

Rozhodnete-li se pro individuální koučink, máte jistotu, že se kouč bude věnovat tématům, které jsou pro Vás stěžejní. Budete se věnovat tomu, jak využít Váš potenciál a schopnosti k tomu, abyste dosáhli vysněného cíle. Během individuálního koučinku se bude využívat Váš talent a osobní motivace. Individuální koučink, uvědomění si vlastních kvalit a schopnost je využít, jsou dnes velice důležité. Proč? Díky individuálnímu koučinku si můžete ujasnit priority, dosáhnout svého cíle, nechat se motivovat využít Váš potenciál, zkrátka mít svůj život pod kontrolou.

Skupinový koučink

Vychází z principu individuálního koučinku, ale využívá sílu skupiny. Proces rozvoje plyne pro každého účastníka, ale využívá se vzájemné inspirace a sdílení názorů. Koučování je postavené na jednotném tématu, které je pojítkem mezi všemi zúčastněnými. Na skupinovém koučinku si každý jednotlivec řeší své záležitosti, avšak účastníci se navzájem ovlivňují.

Kombinovaná forma

Samozřejmě není vyloučené, že si po dohodě s Vašim koučem, můžete zvolit i kombinaci individuálního a skupinového koučinku. Zkrátka budou některá sezení individuální a některá skupinová. Díky této formě můžete plně využít výhody obou přístupů.