Metoda Six sigma

Six Sigma je ochranná známka společnosti Motorola. Je to manažerská filozofie neustálého zvyšování efektivnosti organizace. Využívá statistických metod ke zvyšování výkonnosti podniku a spokojenosti zákazníka. Používá se v různých odvětvích průmyslu a služeb, kde slouží k eliminaci problémů, defektů a ztrát v řízení jakosti v oblasti výroby, služeb i jiných obchodních aktivit.

Proč je Six Sigma tak populární?

Metodologie Six Sigma se těší čím dál větší popularitě, jelikož průkazně zlepšuje kvalitu výroby, služeb i obchodní aktivity a též lze díky ní dosáhnout nezanedbatelných úspor. Obvzlášť povedené aplikace ve velkých firmách byli zveřejněny a dostali se do povědomí mnoha manažerů na vedoucích pozicích.

Dobrým příkladem je implementace ve společnosti General Electric (univerzální výrobce elektroniky). Manažer společnosti Jack Welch potvrzuje, že Six Sigma byla jeden z nejdůležitějších kroků, který byl ve společnosti aplikován a stal se základním kamenem úspěchu. Díky metodologii Six Sigma ušetřili GE částky v řádech miliard dolarů.

I další společnosti, které se rozhodli aplikovat metodologii Six Sigma vykazují vysoké úspory. Společnost Motorola prezentuje uspořené částky v hodnotě až 11 miliard dolarů za 12 let provozu, při kterých se řídili touto metodologií.

Jak to funguje?

Six Sigma spočívá v „empirickém“ pojetí. Je pevně založená na striktně přesných datech, směřujících k vylepšení kvality. K tomuto zlepšení dojde po aplikaci sekvence jednotlivých kroků popsaných níže.

 • Definice (Define).
  Prvotní krok. Je podstatné nalezení klíčových oblastí a rozvrhnutí strategie jak navýšit jejich úroveň.
 • Měření (Measure).
  Cílem tohoto kroku je získání informací o stávající situaci ve všech oblastech produkce a její současnou kvalitu. Měření je komplexní, jde o získání všech dostupných specifických informací.
 • Analýza (Analyze).
  Zpracování veškerých poznatků získaných z předchozího kroku. Při této fázi jde o zjištění nezávažnějších zdrojů problémů a za pomoci určitých metod přesně stanovit zdroje ztrát na kvalitně výrobního procesu
 • Zlepšování (Improve).
  Prosazení  a realizace změn, které se opírají o výsledky analýzy a jejím cílem je zlepšení kvality ve všech oblastech, které jsme zpracovali v předchozích krocích.

 • Řízení (Control).
  Získání a sledování vývinu zlepšení.

Školení Six sigma

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat 

Vaše jméno (vyžadováno)

Váš email (vyžadováno)

Předmět

Vaše zpráva