Rozhovor na téma koučink

Jak jste se ke koučinku dostal?

Vlastně náhodně. Při hledání možnosti získání některého z dotačních programů evropské unie jsem se seznámil s osobou, která poskytuje vzdělávání a koučing. Po obeznámení co vlastně koučing znamená, jsem zmínil zájem o koučing i já.

Jak probíhá jedno koučovací sezení?

Je to povětšinou dvouhodinové sezení, na kterém klient s lektorem probírají předem dohodnuté téma, které pobíhá formou diskuze. Koučovaný v průběhu sezení za pomoci kouče nachází jiné cesty způsobu myšlení a řešení konkrétních situací za účelem dosažení lepšího výsledku.

Co pro vás koučink znamená?

Pro mne znamená především osobnostní růst, zlepšení efektivity práce, motivace, zlepšení v jednání s lidmi a ve výsledku hmatatelné výsledky.

Myslíte si, že je ke koučinku nutná znalost Vašeho oboru?

Kvalitní kouč umí a zná jak koučovanému pomoci zlepšit svoji situaci a dosáhnout cíle i bez znalosti oboru koučovaného.Je to pro kouče výhodou, ale není nutností.

Jaké praktické dopady pro vás koučink měl?

Řešení vztahů v soukromém životě, zlepšení komunikace ve firmě a společnosti, konkrétní obchodní výsledky. Vyšší sebevědomí a odvaha řešit i nepříjemné situace.

V čem vidíte přínos koučinku?

Uvědomění si sebe sama, svých schopností. Pracovat s klady i zápory vlastní osobnosti..

Kde všude myslíte, že by se dal koučing využít?

Koučing dá využít ve své podstatě ve všech sférách osobního a pracovního procesu. Vzhledem k tomu, že každý z nás má určitý cíl.

Pro koho je dle Vás koučing vhodný, komu byste koučink doporučil?

Koučing je vhodný pro každého kdo si dokáže uvědomit jeho výsledky a kdo chce pracovat sám na sobě. Doporučil bych jej obchodníkům, byznysmenům, manažerům, řídící pracovníkům, lidem mající pod sebou skupinu či skupiny lidí, stejně jako lidem v technickém či výrobním výrobním procesu. Doporučil bych koučing i lidem v soukromé sféře.

Dají se přínosy koučinku vyčíslit?

Ano, přínos koučingu se dá vyčíslit. Je výhodnější si na začátku stanovit hodnoty měřitelnosti.

Je něco dalšího, co byste rád o koučinku řekl?

Koučing je učení, o kterém jsem dříve mnoho nevěděl a jsem rád za absolvování několika sezení. Podněcuje mne samotného k dalším sezením. Otevírá možnosti poznání a nalézání nových cest v životě i práci, přičemž je na rozhodnutí koučovaného jak a co si vybere.