Konfliktní situace

Cílem vzdělávacího programu je seznámit pedagogické pracovníky základních a středních škol s řešením krizových a mimořádných situací, které mohou na půdě školy nastat. Konfliktní situace bývají v prostředí škol velice časté .Pedagogičtí pracovníci budou na základě získaných vědomostí schopni efektivně reagovat právě při vzniku krizových, či mimořádných situací ve školách a zavedením preventivních opatření jim budou schopni efektivně předcházet. Znalost postupu pedagogických pracovníků při řešení konfliktních a mimořádných situací ve školách, pomůže zejména ke zklidnění kritické situace, zmírnění paniky vzniklé v souvislosti s mimořádnou situací a rychlému a efektivnímu vyřešení vzniklé situace.

Konfliktní situace seminář

Po absolvování semináře budou pedagogičtí pracovníci seznámeni s/se:

• krizovými situacemi, jejich vznikem, příčinou a průběhem, s jednotlivými druhy krizových situací, jak je efektivně řešit a jak jim předcházet, se správnou komunikací při řešení krizové situace, s předcházením konfliktů a s postupem jak správně usměrnit reakce a emoce účastníků,

• krizovými situacemi, které se objevují ve školách a jejich efektivním předcházením, se správným navázáním vztahu mezi školou a rodinou, zejména při řešení složitých situací, s jednotlivými druhy krizových situací ve školách (šikana, kriminalita, rasismus, diskriminace) a jejich řešením,

• řešením mimořádných událostí ve školách, s druhy mimořádných událostí, jak se při nich správně zachovat a nepodlehnout panice, se zavedením preventivního školení pro žáky/studenty o chování během mimořádných událostí.

Vzdělávací program bude probíhat metodou semináře v délce 8 vyučovacích hodin.

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat 

Vaše jméno (vyžadováno)

Váš email (vyžadováno)

Předmět

Vaše zpráva