Metodika projektového řízení

Cílem vzdělávacího programu je představit pedagogickým pracovníkům základních a středních škol metodu projektového vyučování jako efektivní a atraktivní formu výuky, která aktivně zapojí žáky a studenty základních a středních škol do výuky, znásobí jejich smyslové vnímání, individualizaci a motivaci a zjednoduší jejich následné samostatné učení. Dovednosti pedagogických pracovníků zapojit žáky a studenty do práce přímo na projektu posílí jejich organizační schopnosti a schopnosti práce v týmu a ve skupinách, což budou moci využít i v reálném životě.

Seminář projektové vyučování

Po absolvování semináře budou pedagogičtí pracovníci seznámeni s/se:

• základy projektového vyučování, se základními pojmy a jejich významem a s náležitostmi projektu a projektového vyučování,

• aplikací projektového vyučování a jeho náležitostmi a metodami, s organizací projektu, s prací a motivací žáků a studentů, s vhodnými tématy a prezentací projektu,

• Prací s riziky a jejich řešením a předcházením, s inovacemi použitelnými v projektovém vyučování, s rolí pedagoga jako průvodce, poradce, povzbuzovače a se zkušenostmi ostatních pedagogů.

Vzdělávací program probíhá přednášky v délce 6 vyučovacích hodin.

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat 

Vaše jméno (vyžadováno)

Váš email (vyžadováno)

Předmět

Vaše zpráva