Podnikáte? Jde Vám to? Gratuluji! Myslíte, že by to mohlo jít lépe? Kdo z nás by si to nemyslel. Jednou z věcí, kterou velká část malých i středních podnikatelů řeší, je mít přehled, porozumět věcem. Spousta lidí začala podnikání protože byli v něčem dobří. Uměli dobře svoji práci. A zjistili, že se tak mohou uživit sami a nemusí živit svého zaměstnavatele. Proč ne. Je to moc hezká cesta. Jenže podnikat, to není jen o tom, umět dělat dobře svojí práci, ale také naučit se rozumět ekonomice, naučit se porozumět výkazům, číslům, datům… Vědět, na co si dát pozor, co si hlídat, co hlídat nemuset. Nehlídat toho zase moc, protože někdy – a vlastně docela často, je množství informací, které si myslíme, že bychom měli hlídat obrovské, my se snažíme vše zvládnout a stejně máme pocit, že nám něco uniká. Je to zkrátka o tom vědět, na co zaměřit svoji pozornost a vyhodnotit, jestli věci fungují nebo nefungují. Jestli můj byznys vzkvétá nebo nevzkvétá.

Obecně by se dalo říci, že mezi oblasti, které hlídat, patří hodně věcí. Ale faktem je, že když se nad tím opravdu zamyslíte, tak se jedná pouze o tři položky. Vaše zákazníky, Vaše zaměstnance a o cash-flow neboli finanční toky. Dalo by se skoro říci – takže vlastně o všechno. Ale i zde se dají vytipovat, odhadnout nebo určit ukazatele, prostřednictvím kterých dokážete na první pohled zjistit, jestli je vše tak, jak má být, nebo je třeba něco změnit. Pojďme se na jednotlivé kategorie podívat podrobněji.

Zákazníci.
Co byste tak potřebovali o zákaznících vědět? Zde je třeba vědět, co chtějí a co byste jim mohli nabídnout. Případně tuto potřebu vytvořit. Jak chtějí aby jim to bylo doručováno? Kým? Proč? Jak dlouho jim to má vydržet? Kolik za to mají zaplatit?
Abyste znali odpovědi na všechny tyto otázky, hodí se si zmapovat zákaznické chování. To znamená zjistit, co je motivuje ke koupi. A co je naopak odrazuje. A je jedno, zda prodáváte zboží nebo něco jiného. Kdy se vracejí? Kdo jsou loajální zákazníci? Jak se loajálí klienti chovají? Jak takové vytvářet?
Jakou strategii zvolit? Není pro mně lepší střídat zákazníky jak ponožky? Mít stále nové a nové a bojovat o nové klienty? Nebo mít jich sice méně, zato velmi loajálních a pečovat o vztahy s nimi?
Zkrátka kompletní nastavení přístupu k zákazníkům, je jedním ze základních pilířů nebo jednou z nožek z naší stabilní trojnožky.

Druhou nožkou jsou zaměstnanci. Pokud nemáte zaměstnance, tak byste měli mít alespoň jednoho nejzodpovědnějšího zaměstnance, a to jste vy sami. Pokud zaměstnance máte, tak bude nejspíš Vaším cílem dosáhnout stavu, kdy zaměstnanci budou vnímat firmu stejně jako vy – jako své dítě. Budou k ní mít stejný přístup, postoj, vztah a budou o ni taky stejně pečovat. Budou přemýšlet, budou se starat o to, aby firma vzkvétala, nebudou jí škodit. Nebudou ji pomlouvat. Zkrátka budou se chovat jako hodní a svědomití rodiče. Vždyť ostatně tak se o své děti přece starat chceme.
Jenže aby se Vaši zaměstnanci chovali tímto způsobem, tak se také Vy musíte určitým způsobem chovat k nim. A proto stojí za to zaměřovat se na to, jaké zaměstnance si vybíráte. Jaká kritéria by měli splňovat? Jak vy splňujete případná kritéria zaměstnanců? Jak je motivovat? Jak je odměňovat? Jak s nimi komunikovat? Ostatně komunikace bývá jednou z často opomíjených částí péče o zaměstnance.
Zlaté pravidlo říká, že lidé jsou to nejcennější, co ve firmě máte. A proto bychom se k lidem, jako k tomu nejcennějšímu měli chovat. Ne, že bychom měli neperspektivní zaměstnance nosit na rukou, to určitě ne. Ale rozhodně bychom je neměli zanedbávat. Výzkumy ukazují, že se spousta manažerů domnívá, že zaměstnanci chtějí v první řadě od svého zaměstnavatele peníze. Samozřejmě, většina zaměstnanců by do práce bez peněz nechodila, na druhou stranu míru loajality zaměstnance peníze výrazným způsobem nezvyšují. Zvyšuje ji však pocit zapojení, pocit informovanosti, sounáležitost. Převedeno do prosté češtiny, dobrý kolektiv a informovanost.
Nechci po Vás, abyste zaměstnance nechali řídit firmu z hlediska ekonomiky nebo snad strategie budoucnosti společnosti. Většina z nich to dělat nemusí. Ale určitě by měli být nedílnou součástí firmy a měli by mít ten pocit, že do firmy patří. Pokud máte pocit, že do života někoho druhého patříte, je to většinou proto, že se k Vám tak chová a dává Vám to patřičně najevo. Stejné je to u zaměstnanců.

Třetí oblastí je cash-flow, finanční tok.
Nemusíte být studovaný ekonom. Nemusíte mít třicet kurzů z účetnictví a daní. To co potřebujete, jsou zodpovědní a loajální lidé, kvalitní účetní a selský rozum. Pokud budete nadměrně utrácet v době přebytku, nejspíš Vám v době nedostatku budou penízky chybět. Pokud budete pracovat s financemi uvážlivě, tvořit rezervy, plánovat a přizpůsobovat své kroky těmto plánům, zkrátka budete mít nad věcmi kontrolu, jistě se Vám bude dařit správu Vašich financí zvládat dobře.
Na co si dávat pozor? Co hlídat? První poučka by asi měla být – více vydělávat, než utrácet. Ostatně to platí nejen pro podnikání. Samozřejmě, že si nevystačíme s tak prostou poučkou, ale pokud dodržíte pár základních principů – a každý dobrý účetní či finanční poradce Vás v rámci krátkého setkání či zaškolení, navede na to, na co si dát pozor, tak se vám jistě i v této oblasti bude dařit.

Netvrdím, že pokud se budete věnovat všem třem oblastem a budete je mít řádně ošetřené, Vaše firma bude vzkvétat. Faktorů podnikání je samozřejmě mnohem více. Co si ale troufám tvrdit je, že pokud kteroukoliv oblast z těchto tří budete zanedbávat, Vaše firma rozhodně vzkvétat nebude. Naopak. Bude strádat.
Podnikání není složitá věda. Není to raketové inženýrství. Je to jen dovednost zvládat v krátkém čase velké množství úkolů. A právě pro to velké množství úkolů často zapomínáme na základní věci, na které bychom si měli dát pozor.
Nechybujte tedy tak, jako spousta jiných. I v hektické době, i v okamžiku, kdy se budete cítit zaplaveni úkoly, si najděte chvíli času, abyste si odpověděli na tři jednoduché otázky:
-starám se dobře o své zákazníky?
-starám se dobře o své zaměstnance?
-starám se dobře o své finance?

Pokud jste si právě třikrát odpověděli ano, gratuluji. A pokud ne, je největší čas to změnit.