Buďte asertivní! Takto nás vybízej na internetu reklamy firem, které nabízí kurzy osobního růstu. Většina z nás by dokázala složit jednoduchou větu o tom, co asertivita je, přesto stále v používání této metody poněkud zaostáváme.

Přestože je tento pojem v Americe známý již od 50. let, k nám se dostal až po revoluci v letech 90. Od té doby se snažíme si asertivní chování osvojit. Úkol to však není lehký. Naše kultura asertivnímu chování úplně nepřeje. Mnohdy nám asertivní chování přijde nezdvořilé, proto se mu ve společnosti vyhýbáme, bohužel na úkor našich vlastních potřeb.

Jednat asertivně znamená řešit situace s rozmyslem a v klidu a být spokojený se svým jednáním. Asertivní člověk není pasivní ani agresivní a dokáže vysvětlit, o co mu jde a jaké jsou jeho cíle. Jednat asertivně znamená držet se v pásmu mezi útokem a útěkem, což jsou dva stavy, ke kterým není dobré v rámci komunikace sklouznout.

Představme si situaci, kdy jdeme do prodejny reklamovat nekvalitní výrobek. I přesto, že jsme si jisti, že je výrobek vadný, může naše přesvědčení o nízké kvalitě výrobku ovlivnit to, jak se k nám chová člověk, u něhož chceme reklamaci vyřídit. Zkusme si popsat tři základní situace, které můžou nastat v případě, že prodavač není ochoten přijmout naši reklamaci:

  • V případě, že nepořídíme s prvním vznesením nároku na reklamaci výrobku, zkusíme celou situaci popsat znova. Bohužel je na nás vidět, že se necháme lehce odbýt. Nevystupujeme sebevědomě a nejsme schopni si reklamaci obhájit. Zanedlouho naše snažení vzdáme a odejdeme s nepořízenou. Kvůli našemu pasivnímu přístupu jsme se přizpůsobili požadavkům druhých. Tomuto scénáři říkáme útěk.
  • V opačném případě přistoupíme k agresi. Agresivita však řeší pouze aktuální pocity a ne celý problém, proto nám zvyšování hlasu na prodavače nijak nepomůže, spíše naopak – může celou situaci vyhrotit. Tento scénář nazýváme útok.
  • V tomto případě je nejvhodnější použít asertivní přístup a řešit situaci v klidu. Jak na to? Asertivnímu jednání se můžeme naučit a do začátků nám může pomoci některá z osvědčených asertivních dovedností. Asi nejznámější z nich bude pokažená gramofonová deska. Jak asi tušíte, při používání této techniky budeme neustále, bez ohledu na to, jak reaguje náš protějšek, opakovat bez emocí náš záměr, dokud nám prodavač nevyhoví.

Napadá Vás nějaká situace, ve které si nejste jisti, jak se zachovat asertivně? Nebojte se nám napsat!