Při studiu, přípravě projektu či běžném pracovním dni je stále větší potřeba systematického plánování. V této době je právě plánování předpokladem, že budeme zvládat za jeden den stále více věcí. Každý plánování úkolů a jejich plnění řeší jinak. Jsou lidé, kteří se striktně drží seznamů pracovních úkolů, zkrátka si ráno sepíší seznam věcí, které mají v určitý den splnit a dále si své položky jen odškrtávají. Při vytváření tzv. “to do” listů není příliš vyžadována kreativita. Většinou je maximálním kreativním vyjádřením barevné zpracování našeho seznamu.

Každému však tento způsob nemusí vyhovovat. Někteří z nás mají více vyvinuté estetické cítění a potřebu si plány a projekty zpracovávat graficky. Naštěstí pro nás byly vyvinuty tzv. myšlenkové mapy, díky nimž lze propustit uzdu naší fantazii a kreativně se “vyřádit” a přitom neodbočovat od plnění našich úkolů, učení na zkoušku nebo příprav projektu. Naopak, můžeme svou kreativitu využít pro lepší a efektivnější plánování i fungování.

Co k vytvoření myšlenkové mapy potřebujeme?

Existují počítačové programy i online aplikace pro tvorbu myšlenkových map. Skvělé ovšem je, že k tvorbě myšlenkové mapy stačí i papír, tužka nebo pastelky, projekt, který potřebujeme znázornit a naše vlastní fantazie.

 

Jak si takovou myšlenkovou mapu vytvořit?

Jako příklad jsme pro Vás připravili velice jednoduchou myšlenkovou mapu, která znázorňuje stavbu našeho běžného pracovního dne.

IMAG0782

Jak vidíte, myšlenková mapa vychází ze středu, kde si zaznamenáme hlavní myšlenku nebo cíl. Dále pokračujeme hlavními větvemi, které v našem příkladě znázorňují ráno, dopoledne, odpoledne a večer. Tyto větve dále větvíme na další “podvětve”, které znázorňují dílčí činnosti časového úseku – práci, nákup, cvičení, zábavu a nakonec vlákna, která specifikují danou činnost. Jednoduché, ne? A velice přehledné. Tímto způsobem si můžeme naplánovat jakýkoliv projekt, znázornit si látku, kterou se potřebujeme naučit nebo si vytvořit denní harmonogram.

 

Nakonec ještě shrnutí a pár tipů k tvorbě myšlenkových map:

  • Ujasněte si hlavní myšlenku nebo cíl, který bude základ k tvorbě Vaší myšlenkové mapy. Tuto položku je dobré umístit doprostřed papíru, aby bylo možné kolem ní vytvářet různé větve.
  • Zkuste si stanovit počet větví, který zaručí, že Vaše mapa bude stále přehledná a bude pro Vás snadné v ní číst.
  • Pokud se nějaká položka ve Vaší mapě opakuje, nebojte se použít spojování nebo odkazování. Podobně jako v naší mapě se opakuje položka prezentace, můžete i Vy kdekoliv ve Vaší mapě použit spojení dvou činností čarou nebo odkaz pomocí šipky.
  • Na internetu najdete spoustu myšlenkových map, zkuste se jimi inspirovat.
  • Tvořte, čmárejte, kreslete si a vytvořte mapu, která se Vám bude líbit a se kterou se Vám bude dobře pracovat.
  • Pokud Vám nějaká myšlenková mapa funguje, můžete si ji založit a znovu použít.