Cílem vzdělávacího programu je seznámit pedagogické pracovníky základních a středních škol s pokročilým využíváním aplikace MS Word na takové úrovni, aby byli schopni samostatně využívat pokročilé funkce aplikace pro tvorbu výukových materiálů, které budou sloužit pro výuku žáků a studentů na základních a středních školách. Takováto forma vzdělávání povede k efektivnější a zajímavější prezentaci výukové látky a k lepšímu porozumění ze strany žáků a studentů.

Znalost aplikace MS Word u pedagogických pracovníků rovněž zefektivní jejich administrativní činnosti, které jsou s pedagogovou prací a výukou spojeny.

Po absolvování semináře budou pedagogičtí pracovníci seznámeni s:

• pokročilejší prací s nástroji, klávesovými zkratkami a kontrolou pravopisu a mluvnice,

• vkládáním speciálních znaků, automatickými opravami, statistikou dokumentu, vlastním číslováním a iniciálami,

• využívání hromadné korespondence, budou vědět jak připojit datové soubory v korespondenci a jak tisknou obálky a štítky,

• vkládáním obrázků, objektů a polí, s prací s diagramy,

• úpravou a tvorbou šablony, s tvorbou jednoduchého makra a jeho uložení do šablony,

• náročnější prací v hlavním dokumentu, budou vědět jak tvořit poznámky pod čarou, rejstříky a obsahy a následně si budou schopni dokument vytisknout.

Vzdělávací program bude probíhat metodou semináře v délce 6 vyučovacích hodin.

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat 

Vaše jméno (vyžadováno)

Váš email (vyžadováno)

Předmět

Vaše zpráva