Cílem vzdělávacího programu je seznámit pedagogické pracovníky základních a středních škol s pokročilejším využíváním aplikace MS Excel na takové úrovni, aby byli schopni samostatně využívat jednotlivé funkce aplikace pro tvorbu výukových materiálů, které budou sloužit pro výuku žáků a studentů na základních a středních školách. Takováto forma vzdělávání povede k efektivnější prezentaci výukové látky a k lepšímu porozumění ze strany žáků a studentů.

Pokročilejší znalost aplikace MS Excel u pedagogických pracovníků rovněž zefektivní jejich administrativní činnosti, které jsou s pedagogovou prací a výukou spojeny.

Po absolvování semináře budou pedagogičtí pracovníci seznámeni s:

• pokročilejšími technikami formátování buněk, budou vědět jak otočit, zarovnat a sloučit buňky, definovat styly buněk, propisovat do více listů a uzamykat obsahy buněk,

• posloupnostmi a seznamy, s jednotlivými druhy posloupností a jejich využitím, s prací se seznamy a s vytvořením vlastních seznamů,

• ochranou dat a automatizací jejich práce, budou vědět jak správně ochránit své soubory a jak s nimi následně pracovat, pokročilejší znalost panelů nástrojů povede k efektivnějšímu výkonu práce,

• funkcemi a vzorci, jednotlivými druhy funkcí a jejich pokročilejší tvorbou, s jednotlivými druhy vzorců, s prací se vzorci a s eliminací chyb ve vzorcích,

• pokročilejší prací s grafy, jejich úpravou, kombinací, přenesením a jejich ochranou.

Vzdělávací program bude probíhat metodou semináře v délce 7 vyučovacích hodin.

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat 

Vaše jméno (vyžadováno)

Váš email (vyžadováno)

Předmět

Vaše zpráva