Představte si, že narazíte na pokles výkonnosti Vašich zaměstnanců. Výsledky jdou stále dolů, zájem o práci je ten tam a v kolektivu již nepanuje přátelská atmosféra, která vládla ještě nedávno. Kde je chyba?
Většinou je v těchto případech chyba v motivaci a stimulaci. I když jsou tyto pojmy vesměs známé, pojďme si jen krátce zopakovat, o co jde.
Motivace podněcuje chování člověka. Jsou to vnitřní síly člověka jako jsou přání, potřeby a zájmy. Stimulace je působení různých činitelů na naši osobu, které podporují vnitřní zájem. Někdy bývá označována za vnější motivaci.

Jedním z nejznámějších nástrojů v oblasti motivace a stimulace je Maslowova pyramida. Metodiku této pyramidy používají lidé, kteří chtějí motivovat své zaměstnance.

pyramida

Fyziologické potřeby znázorňují základní stupínek pyramidy, je v nich zahrnuta mzda a odpovídající pracovní podmínky, např. vybavení pracovního prostoru, všechny benefity, pracovní doba a mnoho jiného.

Potřeby bezpečí patří stále do skupiny nižších potřeb. Patří mezi ně jistota pracovního místa, smlouva na dobu neurčitou, zdravotní pojištění atd.

Do sociálních potřeb zahrnujeme kontakt s kolegy, teambuildingové akce, koučování a zpětnou vazbu. Tento stupínek pyramidy je prvním, který patří do skupiny vyšších potřeb zaměstnance.

Většina z nás prahne za své pracovní výkony po uznání. Tyto potřeby jsou v pyramidě zahrnuty na druhém nejvyšším stupni a nejsou již důležité pro všechny zaměstnance, někdo k nim zkrátka “nedospěje”. Tyto potřeby přináší zaměstnanci uspokojení z práce a potřebu pozitivního nehmotného hodnocení.

Na nejvyšším stupínku této pyramidy jsou potřeby seberealizace. Tyto potřeby již pak nejsou vázány pouze na výkon konkrétního pracovního úkolu, ale zaměstnanec má v této fázi potřebu vzdělávání a rozvoje jak odborného tak osobního, možnost samostatně se rozhodovat.

Jak jsme si jistě všimli, nejdůležitějším bodem při použití této metody je uvědomění, které patro je pro daného zaměstnance v dané chvíli nejdůležitější a které jej dokáže motivovat ke stále lepším pracovním výkonům.