Nástup dítěte do školy je významným mezníkem jak v životě dítěte, tak i jeho rodičů. Začátek povinné školní docházky sice nemusí znamenat striktní konec bezstarostného dětství, ale jde o zásadní změnu, která může pro dítě i rodiče představovat zátěž. Dítě si musí zvyknout na nový režim, nové prostředí, spolužáky, autoritu a nové povinnosti. S nástupem do školy se dítě začne pomalu odpoutávat od absolutní závislosti na rodičích. Jeho osobnost již neovlivňuje pouze rodina, ale také učitelé a spolužáci.

Důležité pro dítě také je, jak se ke škole stavíme doma a jak před ním o vzdělávání hovoříme. Důležitou roli mohou sehrát i sourozenci – pokud má dítě staršího sourozence, který je ve škole úspěšný, může být motivováno a do školy se těšit, pokud si sourozenec ve škole nevede nejlépe, má strach do ní chodit atd., můžou se tyto pocity podepsat na mladším sourozenci.

Nesmazatelným zážitkem pro naše dítě bude první školní den. Je to velká událost, na kterou je vhodné se slavnostně obléci a společně doprovodit Vašeho prvňáčka do školy.

Slavnostní den si zaslouží i slavnostní zakončení. Můžete první školní den oslavit nákupem školních potřeb, které dítěti ještě chybí, slavnostním obědem, kinem nebo cukrárnou.

Jakmile se dostane školní rok do plného proudu, je třeba se dítěti nadále věnovat. Dítě by s nástupem do školy mělo mít i svůj prostor, kde bude vypracovávat domácí úkoly. Tento prostor by měl být dobře osvětlený a oddělený od různých lákadel v podobě hraček, televize atd. Ideální je, aby dítě mělo již od nástupu do školy svůj vlastní psací stůl, kde si bude všechny své školní povinnosti v klidu plnit.

Důležité je dítěti vštípit, že se zvoněním poslední hodiny škola nekončí. Ještě je potřeba vypracovat domácí úkoly. Při tomto úkonu bude také potřeba Vaše přičinění. Je důležité dítě naučit zodpovědnosti a pečlivosti při psaní úkolů, aby se ve škole vyhnulo napomenutí nebo špatné známce. Dítě by si mělo uvědomit, že nejdříve je potřeba splnit si povinnosti a teprve potom se věnovat dalším aktivitám.

Ruku v ruce se školní docházkou jdou i mimoškolní aktivity – pohyb a zájmové kroužky. Je samozřejmé, že bude trvat nějakou dobu, než si dítě na nový režim zvykne a než se z něj stane rutina, nicméně po nějakém čase je dobré najít dítěti kroužek, ve kterém se bude realizovat. Ať už půjde o nějaký hudební nástroj nebo sport, i tímto přispějeme k jeho dalšímu rozvoji .

A co večer? Po náročném dni je dobré naučit dítě připravit se na další den. Nachystat si učebnice, zkontrolovat domácí úkoly, nachystat svačinku, aby nebylo odkázáno na školní automaty a brzy dítě uložit ke spánku, aby si před dalším náročným dnem pořádně odpočinulo.