Co je to kreativita?

Cílem vzdělávacího programu je seznámit pedagogické pracovníky základních a středních škol s problematikou využívání kreativity. Na základě získaných vědomostí budou pedagogičtí pracovníci schopni úspěšně a efektivně využívat možnosti kreativity a kreativního myšlení a následně budou schopni tyto dovedností dále rozvíjet. Po absolvování vzdělávání pedagogičtí pracovníci dokážou podnítit a posilovat kreativitu u svých žáků/studentů, což povede k jejich dalšímu rozvoji a úspěšnosti.

Seminář kreativity

Po absolvování semináře budou pedagogičtí pracovníci seznámeni s/se:

• významem a využitím kreativity pedagoga, s rozvojem kreativity, se správným kreativním řešením problémů, s překážkami a bariérami bránícími kreativitě,

• využíváním kreativity přímo v pedagogické praxi a jejím rozvojem, s vlivem stresu na kreativitu pedagoga, se správnou technikou kreativních metod uplatňovaných v pedagogické praxi, s podporou rozvoje kreativity u žáků/studentů a jednotlivými podpůrnými aktivitami a didaktickými hrami a s technikami správného rozpoznání skrytých poruch učení.

Vzdělávací program bude probíhat metodou semináře v délce 8 vyučovacích hodin.

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat 

Vaše jméno (vyžadováno)

Váš email (vyžadováno)

Předmět

Vaše zpráva