Kompetenční model

Kompetenční model se zaměřuje na definici konkrétní kombinace vědomostí, znalostí, zkušeností a dalších charakteristik osobnosti (tzv. kompetencí), které jsou potřebné k efektivnímu plnění úkolů a nezbytné pro řízení organizace. Kompetenční model představuje ve firmě jakýsi pomyslný „most“. Propojuje práci samotnou s hodnotami a principy organizace. Popis práce totiž určuje, co má člověk dělat, zatímco hodnoty a principy organizace představují vnitřní vodítka zejména ve chvílích nejistoty a pomáhají správně reagovat v situacích, které nejsou zahrnuty v popisu práce.

Co jsou to kompetenční modely?

Kompetenční model se vždy vztahuje k nějaké činnosti, díky čemuž se projevuje v pozorovatelné rovině chování. To je jedním z nejdůležitějších přínosů kompetenčního přístupu. Protože to, co se stává předmětem našeho zájmu, nejsou vlastnosti nebo osobnostní rysy pracovníků, ale to, co pracovník skutečně dělá, jak se chová a jaký je jeho pracovní přístup jako takový.

Kompetence jsou chápany ve třech úrovních. Chápeme jimi kompetenece individuální, společenské a profesní. Tyto skupiny bývají zahrnuty v celkovém popisu kompetenčních modelů. Fungují jako pomocný element managentu a klíč k řízení lidských zdrojů, jehož účelem je definice standart hodnot, vzdělávání a motivace pracovníků.

 Co se dozvíte při konzultaci kompetenčních modelů?

 • Realizace metodiky kompetenčních modelů usnadňuje personální činnost a upevňuje firemní hodnoty. Práci personalistům a manažerům usnadní:
  • Výběr potenciálních zaměstnanců
  • Vzdělávání stávajících zaměstnanců
  • Odměňování stávajících zaměstnanců
 • Školení Vás naučí jak zkvalitnit výrobní proces, protože pomocí kompetenenčních modelů budete schopni vytvořit zcela přesný popis vědomostí, znalostí a zkušeností, které má mít potenciální uchazeč pro jeho úspěšné přijetí.
 • Získáte relevantní informace o výkonu zaměstnance a zjistíte, zda-li si zaměstnanec byl schopen osvojit znalosti a vědomosti v průběhu adaptačního období. Budete schopni efektivně zhodnotit, zda-li je zaměstnanec kompetentní k výkonu práce na konci adaptačního období.
 • Kompetenční modely můžete aplikovat při dalším rozvoji a vzdělání zaměstnanců.
 • Kompetenční modely jsou základním stavebním kamenem inovativního řízezení lidských zdrojů a lze jej modernizovat a flexibilně upravovat při postupném rozvoji firmy.

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat 

Vaše jméno (vyžadováno)

Váš email (vyžadováno)

Předmět

Vaše zpráva