Interaktivní tabule

Cílem vzdělávacího programu je seznámit pedagogické pracovníky základních a středních škol s využíváním interaktivní tabule na takové úrovni, aby ji byli schopni samostatně obsluhovat a pracovat s ní. Znalost možností práce s interaktivní tabulí zefektivní formu vzdělávání žáků a studentů, kteří budou do výuky aktivně zapojeni. Zvýšení názornosti výukové látky pomocí interaktivní tabule povede ke zpestření výuky a k lepšímu pochopení výukové látky ze strany žáků a studentů základních a středních škol.

Seminář Interaktivní tabule

Po absolvování semináře budou pedagogičtí pracovníci seznámeni s/se:

• základními informacemi o interaktivní tabuli, s její funkcí a využitím,

• prací s interaktivní tabulí, s jejím ovládáním a propojením, s běžnými metodami interaktivní výuky, s tvorbou vlastních interaktivních výukových materiálů, s vlastní přípravou na výuku a se zdroji, odkud je možno čerpat výukové materiály,

• jednotlivými nástroji interaktivní tabule jako např.: práce s kouzelným perem, klonovačem, zvukem, digitalizací, galerií a dalšími typy pro rozvoj výukových stylů.

Vzdělávací program bude probíhat metodou semináře v délce 6 vyučovacích hodin.

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat 

Vaše jméno (vyžadováno)

Váš email (vyžadováno)

Předmět

Vaše zpráva