Emoční inteligence

Cílem vzdělávacího programu je seznámit pedagogické pracovníky základních a středních škol s problematikou emoční inteligence. Na základě získaných vědomostí budou pedagogičtí pracovníci schopni úspěšně a efektivně ovládat své emoce a rozvíjet svůj emoční potenciál, což povede k lepšímu dosahování cílů pedagoga a ke zlepšení vztahů mezi ostatními pedagogickými pracovníky i mezi pedagogem a žáky/studenty.

Test emoční inteligence

Po absolvování semináře budou pedagogičtí pracovníci seznámeni s/se:

• emoční inteligencí a její definicí, s rozdílem mezi IQ a EQ, s různými druhy a determinanty emocí, se znalostí a důležitostí empatie, se správným využíváním pozitivních a ovládáním negativních emocí, s rozvojem emoční inteligence a s jejím pozitivním přístupem,

• využitím emoční inteligence v pedagogické praxi, se správným ovládáním, ne však potlačování emocí, a jejich vlivem na mezilidské vztahy, s rozvojem emoční inteligence a jejího potenciálu u pedagogů a žáků/studentů, s využitím emoční inteligence při výuce a s technikou zvládání stresu.

Vzdělávací program bude probíhat metodou semináře v délce 8 vyučovacích hodin.

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat 

Vaše jméno (vyžadováno)

Váš email (vyžadováno)

Předmět

Vaše zpráva