Corel Draw

Cílem vzdělávacího programu je připravit pedagogy na aktivní práci s grafickým editorem CorelDRAW a seznámit je s tím, jak tento editor mohou využít při výuce. Získané zkušenosti pedagog prakticky využije při výuce, resp. při přípravě výukových materiálů. Program je určen pro všechny pedagogy základních a středních škol, kteří mají zájem dozvědět se o možnostech grafického editoru CorelDRAW, díky kterým mohou zpestřit a zefektivnit výuku.

Corel Draw školení

Po skončení školení budou pedagogičtí pracovníci schopni ovládat základní práci s vektorovou grafikou v programu CorelDRAW – budou umět vytvářet propagační materiály, navštívenky, graficky upravovat text, připravovat podklady pro tisk, seznámí se základní problematikou vektorové a rastrové grafiky, naučí se základnímu kreslení v CorelDRAW, upravovat nakreslené objekty, přesně rozmísťovat objekty na stránce, nastavovat výplň a obrys objektů, vytvářet a upravovat odstavcový i řádkový text, nastavit vlastnosti stránky, způsob zobrazení a nastavit základní kreslící pomůcky a tyto znalosti budou následně moci využít k přípravě materiálů sloužících ke zpestření a zefektivnění výuky.

Vzdělávací program bude probíhat metodou semináře v délce 12 vyučovacích hodin.

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat 

Vaše jméno (vyžadováno)

Váš email (vyžadováno)

Předmět

Vaše zpráva