Kurz asertivity Praha

Cílem vzdělávacího programu je seznámit pedagogické pracovníky základních a středních škol s problematikou asertivity a jejího využití v pedagogické praxi. Pedagogičtí pracovníci po absolvování vzdělávacího programu získají nebo si prohloubí dosavadní znalosti asertivní komunikace, které povedou ke zlepšení jejich mezilidské komunikace jak na půdě školy, tak i mimo ni. Na základě znalostí asertivních technik budou pedagogičtí pracovníci ovládat zdravé sebeprosazování, budou schopni eliminovat vznik konfliktů a nedorozumění a dovedou se ubránit případné manipulaci ze strany žáků/studentů, rodičů, kolegů či nadřízených.

Asertivita

Po absolvování školení kurz asertivita Praha   budou pedagogičtí pracovníci seznámeni s/se:

• základy asertivity a asertivními právy v pedagogické praxi, se základy asertivní komunikace, jejím smyslem, účelem a principy, s asertivními metodami řešení konfliktních situací a s předcházením případné manipulace,

• technikami a nástroji asertivní komunikace v pedagogické praxi, s prevencí vzniku nedorozumění, s asertivní verbální a neverbální komunikací, s technikou jak správně vyjádřit NE a necítit se přitom provinile a s asertivním přijímáním dáváním kritiky,

• vlastním asertivním jednáním, s asertivním komunikačním řetězcem v prostředí školy, se zdoláváním manipulace, sebeprosazováním, se situacemi vyžadujícími asertivní jednání typickými pro prostředí škol, s praktickými zkušenostmi ostatních pedagogických pracovníků.

Vzdělávací program bude probíhat metodou semináře v délce 8 vyučovacích hodin.

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat 

Vaše jméno (vyžadováno)

Váš email (vyžadováno)

Předmět

Vaše zpráva